Trafiktillstånd

Vilka speciella krav skall uppfyllas av flyttfirman för att kunna erhålla ett trafiktillstånd?

  • På flyttföretaget skall finnas en kompetent och trafikansvarig person
  • En ansökan om trafiktillstånd skall prövas av Transportstyrelsen
  • Tillståndshavaren måste avlägga flera prov hos Vägverket för att visa sitt yrkeskunnande.
  • Tillståndsökaren/na får inte ha ett kriminellt förflutet

Hur kan man se att flyttfirman jag tänker anlita har ett trafiktillstånd?

  • Ett yrkestrafikmärke skall finnas väl synligt på flyttbilens framruta
  • Man kan be flyttfirman skicka hem en kopia av trafiktillståndet
  • Ta kontakt med Transportstyrelsen för att kontrollera att ett tillstånd finns: Transportstyrelsen

 

Har Malmö Flytt- o Möbeltransport ett tillstånd ?

  • Ja, – ett yrkestrafiktillstånd finns utfärdat av Transportstyrelsen
  • Ett yrkestrafikmärke finns väl synligt på flyttbilens framruta

Transportstyrelsen har beslutat att inte utfärda yrkestrafikmärken fr o m 1 jan 2010. Vi beklagar detta då vi använt märket för att visa att vår flyttbil används i seriös verksamhet!

tillstånd

Lagen säger att:
”Den som ställer fordon och förare till allmänhetens förfogande för att mot betalning utföra tjänster ska ha yrkestrafiktillstånd.”
Straffet för att anlita ett företag utan trafiktillstånd är böter eller fängelse i högst ett år.
Även den som kör olaga yrkesmässig trafik riskerar ett fängelsestraff !

Läs mer om Yrkestrafiklag (1998:490)

tillstånd